Mag. Laura Tjaša Štruc, LL.M. (Suffolk)
laura@ltstruc.eu

Profil


Mag. Laura Tjaša Štruc, LL.M. (Suffolk) je tuja / evropska odvetnica (Rechtsanwältin) z močnim mednarodnim ozadjem. Od začetka njene poklicne poti leta 2002 raziskuje in primerja različne pravne okvirje in zakonodajo držav jugovzhodne Evrope. Med drugim je zbrala bogate izkušnje pri svetovanju strankam glede slovenskega gospodarskega prava, ki je trenutno tudi eno izmed področij, s katerimi se najintenzivneje ukvarja.

Laura Tjaša Štruc svetuje predvsem mednarodnim strankam pri različnih poslovnih transakcijah v Sloveniji, ki vključujejo transakcije s čezmejnimi elementi, prodajne postopke, privatizacije, združitve in prevzeme družb, tudi družb v finančnih težavah, financiranja, refinanciranja, prestrukturiranja, različne pogodbe, stvarnopravna razmerja in druge projekte.

Laura Tjaša Štruc svetuje strankam bodisi individualno / samostojno bodisi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, kot del večje ekipe. Ima dobre kontakte z odvetniki v raznih državah centralno-vzhodne in jugovzhodne Evrope, kar ji v primerih, ko je potrebna večja ekipa in mednarodno sodelovanje, omogoča, da oblikuje učinkovit tim, ki je prilagojen zahtevam konkretne transakcije.

Poleg naštetega je Laura Tjaša Štruc tudi predavateljica za slovensko gospodarsko pravo na Ekonomski Univerzi na Dunaju (Wirtschaftsuniversität Wien) in avtorica več publikacij o slovenskem pravu.

Članstva v odvetniških zbornicah:Izobrazba:
 • Univerza na Dunaju/Universität Wien (Mag. iur., 2001)
 • Univerza Suffolk, Boston/Suffolk University Boston (LL.M. iz gospodarskega prava ZDA in globalnega gospodarskega prava, 2012)


Laura Tjaša Štruc se je udeležila tudi številnih izpopolnjevanj na mednarodnih izobraževalnih ustanovah, na primer:
 • na London School of Economics je pridobila znanje iz Uvoda v angleško pravo,
 • na Humboldt Universität zu Berlin (Institut für Anwaltsrecht) se je izobraževala na temo Mednarodne arbitraže in mediacije,
 • na Forum Institut Management v Heidelbergu pa na temo Mednarodnih transakcij z zavarovanji in mednarodnega insolvenčnega prava.


Profesionalne izkušnje:
 • Višje sodišče na Dunaju (Oberlandesgericht Wien),
 • Raziskovalni inštitut za srednje in vzhodnoevropsko gospodarsko pravo (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht),
 • Odvetniška pisarna Urbanek Lind Schmied Reisch (Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte),
 • Odvetniška pisarna Wolf Theiss (Wolf Theiss Rechtsanwälte),
 • Sodišče Evropske Unije v Luksemburgu (European Court of Justice Luxemburg).


Jeziki:
slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina
Storitve


Glavna strokovna področja:

 • korporacijsko in gospodarsko pravo
 • M&A transakcije / združitve in prevzemi
 • bančno in finančno pravo
 • insolvenčno pravo in prestrukturiranje
 • pogodbeno pravo
 • stvarno pravo


Sodelovanja
Kontakt


LAURA TJAŠA ŠTRUC - RECHTSANWÄLTIN
Slovenska cesta 56 | 1000 Ljubljana | Slovenija

+386 31 890 831 | +43 650 963 25 31

office@ltstruc.eu

Mat. št. (Sodno poslovni register Slovenije): 2507030000
Davčna št.: SI 22184171
IBAN SI562900 0005 1523 735