Mag. Laura Tjaša Štruc, LL.M. (Suffolk)
laura@ltstruc.eu

O MENI


Sem tuja / evropska odvetnica (Rechtsanwältin) z močnim mednarodnim ozadjem. Od začetka moje poklicne poti leta 2002 raziskujem in primerjam različne pravne okvirje in zakonodajo držav jugovzhodne Evrope. Med drugim sem zbrala bogate izkušnje pri svetovanju strankam glede slovenskega gospodarskega prava, ki je trenutno tudi eno izmed področij, s katerimi se najintenzivneje ukvarjam.

Svetujem predvsem mednarodnim strankam pri različnih poslovnih transakcijah, ki vključujejo transakcije s čezmejnimi elementi, prodajne postopke, privatizacije, združitve in prevzeme družb, tudi družb v finančnih težavah, financiranja, refinanciranja, prestrukturiranja, različne pogodbe, urejanje stvarnopravnih razmerjih in druge projekte.

Strankam svetujem individualno ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Imam dobre kontakte s pravnimi svetovalci in z odvetniki v raznih državah centralno-vzhodne in jugovzhodne Evrope, kar mi v primerih, ko je potrebna večja ekipa in mednarodno sodelovanje, omogoča, da oblikujem učinkovit tim, ki je prilagojen zahtevam konkretne transakcije.

Poleg naštetega sem predavateljica za slovensko gospodarsko pravo na Raziskovalnem inštitutu za srednje in vzhodno evropsko gospodarsko pravo Ekonomske Univerze na Dunaju (Wirtschaftsuniversität Wien) in avtorica več publikacij o slovenskem pravu.

Članstva v odvetniških zbornicah:


Izobrazba:
  • Univerza na Dunaju/Universität Wien (Mag. iur., 2001)
  • Univerza Suffolk, Boston/Suffolk University Boston (LL.M. in U.S. and Global Business Law, 2012)

Udeležila sem se tudi številnih izpopolnjevanj na mednarodnih izobraževalnih ustanovah, na primermna London School of Economics sem pridobila znanje iz Uvoda v angleško pravo, na Humboldt Universität zu Berlin (Institut für Anwaltsrecht) sem se izobraževala na temo Mednarodne arbitraže in mediacije, na Forum Institut Management v Heidelbergu pa na temo Mednarodnih transakcij z zavarovanji in mednarodnega insolvenčnega prava.

Profesionalne izkušnje:
Višje sodišče na Dunaju (Oberlandesgericht Wien), Raziskovalni inštitut za srednje in vzhodnoevropsko gospodarsko pravo, Ekonomska univerza Dunaj (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsuniversität Wien), Odvetniška pisarna Urbanek Lind Schmied Reisch (Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte), Odvetniška pisarna Wolf Theiss (Wolf Theiss Rechtsanwälte), Sodišče Evropske Unije v Luksemburgu (European Court of Justice Luxemburg).
Strokovna področja


  • korporacijsko in gospodarsko pravo
  • M&A transakcije / Distressed M&A transakcije / združitve in prevzemi
  • insolvenčno pravo in prestrukturiranje
  • bančno pravo in financiranja
  • pogodbeno pravo in stvarno pravo
  • nepremičnine


Jeziki:
slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina
Kontakt


LAURA TJAŠA ŠTRUC - RECHTSANWÄLTIN
Slovenska cesta 56 | 1000 Ljubljana | Slovenija

+386 1 620 22 19 | +386 31 890 831 | +43 650 963 25 31

office@ltstruc.eu
laura@ltstruc.eu
Linkedin@LauraTjasaStruc

Mat. št.: 2507030000
Davčna št.: SI 22184171
IBAN SI562900 0005 1523 735